BÜYÜK SEHİRLERDE HARCIRAH SORUNU 6552 SAYILI TORBA KANUNLA ÇÖZÜLDÜ...
02 Ekim 2014, Perşembe

BÜYÜK SEHİRLERDE HARCIRAH SORUNU

6552 SAYILI TORBA KANUNLA ÇÖZÜLDÜ

 

                30.03.2014 tarihi itibariyle Büyükşehir olan İllerde görevli memurların il içi tayin ve geçici görevlendirmelerinde yaşanan Harcırah ödenememe ve mehil müddeti kullanamama sorunu 6552 sayılı kanunun 89.maddesi ile ortadan kaldırıldı.

            6552 sayılı Kanunu 89.maddesi ile 6245 sayılı Harcırah kanununun 3.maddesinin g.)fıkrası değiştirilmiştir.Bu değişiklik neticesinde memuriyet mahalli yeniden tarif edilmiştir.Bu tarife göre Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kanunun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde, “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.denilmektedir. 6245 sayılı Harcırah kanununun 3.maddesinin h.)fıkrası başka yerin tarifini memuriyet mahalli dışındaki yerler olarak tariflemiştir.

6245 sayılı Harcırah kanununun 3.maddesinin g). ve h). fıkralarının 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında birlikte değerlendirildiğinde sorunun çözüldüğü görülmektedir.Büyükşehir olan İllerde görevli memurlar il içi tayin ve geçici görevlendirmelerinde artık harcırah alabilecekler,naklen tayinlerde artık mehil izni kullanabileceklerdir.

6552 sayılı kanunun 145.maddesinin e).fıkrasına göre yapılan değişikler 31.03.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.Bu nedenle 31.03.2014 tarihiyle kanunun resmi gazetede yayımlandığı 11.09.2014 tarihi arasında atanan veya görevlendirilen personellerden harcırahını almayanların şuan görevli oldukları kurumlarına başvurarak harcırahlarını talep etmelerini öneririm.

Bu yazımda il içi tayin ve görevlendirmelerdeki harcırah sorunu  hakkında bilinmesi gerekenleri anlatmaya çalıştım.Çalışma hayatına ait hususları ve sizlerden gelen soruları bundan böyle bu köşede açıklamaya çalışacağım.Sevgiyle kalın

     Cemal YAMAK

                                                                                                                          Sağlık Sen Aydın Şubesi

            Şube Başkan Yardımcısı

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo